Retningslinjer for arrangører

Det er viktig at du som arrangør setter deg godt inn i våre kriterier og retningslinjer før du melder på et arrangement. Av hensyn til alle som deltar, skal alle typer aktivitet i Groruduka oppfylle våre kriterier og godkjennes av oss på forhånd.

HVEM KAN DELTA?
Organisasjoner, politiske partier, skoler, borettslag og velforeninger, sangkor og korps, idrettslag, barnehager, bibliotek, frivillige lag og næringsvirksomheter som ønsker å delta kan melde inn sine arrangementer på groruduka.no.

Alle arrangementer som oppfyller kriteriene for deltagelse blir godkjent, og kommer med i programmet.

Det er også mulig å stille med et bidrag eller en stand på ett av de eksisterende arrangementene om man ønsker det. I så fall kan du ta direkte kontakt med arrangøren.


FORMÅL
Formålet med Groruduka er å vise frem det store mangfoldet av kulturelle tilbud som finnes i bydelen. Groruduka ønsker at alle arrangører og standsutstillere deltar på en åpen og respektfull måte.

Arrangementer og stands skal:
-Finne sted i Bydel Grorud
-Være gratis og åpne for alle, men det er mulighet for å ta betalt for f.eks salg av mat

Arrangementer og stands skal ikke:
-Virke eksluderende
-Spre hat eller vise rasistiske holdninger

Arrangøren har selvstendig ansvar for at arrangementet eller standen følger kriteriene som er satt av Groruduka og at de følger norsk lovgivning. En arrangør som står for et antidemokratisk eller voldsrettet budskap får ikke delta.

Hvis kriteriene ikke er oppfylt gjelder følgende:
-Påmelding av arrangementer og stands som ikke oppfyller kriteriene vil bli avslått.
-Brudd på kriteriene under Groruduka kan føre til advarsel eller utvisning.

© 2023 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud