Meld deg på nå!

Påmelding åpner i feb/mars 2023!


1. Retningslinjer for deltagelse
I retningslinjene for deltagelse kan du se hvem som kan delta i Groruduka, og hvilken profil vi ønsker for arrangementene.


2. Sjekk ledige datoer
I programmet ser du hvilke arrangementer som allerede er meldt inn. Her kan det være lurt å ta en titt før du velger dato, slik at du ikke konkurrerer med andre aktiviteter som har samme målgruppe. 


3. Finn et egnet lokale
Hvis du trenger å leie lokaler, avklar dette før du melder på arrangementet ditt. Oversikt over fritidsklubbenes utleielokaler, finner du på våre nettsider.


4. Se veileder for påmelding
Vi anbefaler at du leser gjennom vår veileder før du starter utfyllingen. God og konkret informasjon gjør det lettere for publikum å forstå hva de kan forvente av ditt arrangement. 

Når du har sendt inn skjemaet, skal du få en bekreftelse til din e-postadresse. Ta kontakt med oss om du ikke finner denne bekreftelsen (sjekk spamfilteret først).

Vi svarer fortløpende på om arrangementene er godkjent og oppdaterer programmet fortløpende.

Når påmeldingsfristen har gått ut og programmet er på plass, vil plakater og program bli lagt ut på våre nettsider og distribuert i hele bydelen.


5. Se tips til arrangører
Vi jobber med å utarbeide  noen enkle tips til arrangører. Her kan du finne tips til f. eks hvordan å gjøre et godt arrangement, hvor du kan leie lokaler eller markedsføre aktiviteten din.

© 2022 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud