14. juni: Onsdagsklubben for psykisk og fysisk utviklingshemmede

Dette er en klubb for psykisk og fysiske utviklingshemmede. Brukerne synger og opptrer.

Arrangementet er gratis og åpent for brukere av onsdagsklubben.
Salg av vaffel, kaffe, brus og pølser.

Tid:
Onsdag 14. juni kl. 18:00 – 20:30

Sted:
Nordtvet gård, Gårdsveien 13

Arrangør:
Onsdagsklubben

Kontaktinfo:
Randi Skog
93 63 09 39
harrskog@hotmail.no

© 2023 Aktivitets- og kulturenheten i Bydel Grorud